Obserwuj nas:
Data publikacji: 21 July 2020

Internacjonalizacja MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 - rusza nabór wniosków!

4 sierpnia 2020 r. rusza druga tura naboru wniosków o dofinansowanie do działania  1.2 Internacjonalizacja MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Nabór potrwa do 7 września 2020 r. Celem konkursu Internacjonalizacja MŚP jest sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm działających na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Beneficjent może otrzymać maksymalnie 800 000 zł, natomiast cała pula środków w konkursie wynosi 50 000 000 zł.

 

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

Dofinansowanie w ramach niniejszego projektu można przeznaczyć na:

  • usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;
  • usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów
  • udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;
  • nabycia środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Środki z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 przeznaczone są dla:

  • mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorstw działających w województwach Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim, potwierdzone wpisem do odpowiedniego rejestru, ujawnionym najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie
  • posiadające co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę) o potencjale do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym

Ile możesz otrzymać dofinansowania?

Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 800 000 zł. Przy czym stanowi to 85% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 15% całkowitego kosztu projektu.

Warto podkreślić, że całkowita kwota środków na dofinansowanie w tym konkursie to aż 50 000 000 zł

Jak wziąć udział w konkursie o dofinansowanie?

Skontaktuj się z  nami!

Jako eksperci w branży pozyskiwania dofinansowań zewnętrznych przeprowadzimy dla Ciebie analizę możliwości uzyskania dofinansowania oraz kompleksowo przeprowadzimy cały proces związany z pozyskiwaniem środków polegający na:

  • Wypełnieniu wniosku
  • Przygotowaniu niezbędnych dokumentów, które będą załącznikami do wniosku zgłoszeniowego.
  • Wypełnieniu formularzu zgłoszeniowego online.

Warto pamiętać, że okres realizacji projektu nie może wykraczać poza końcową datę okresu kwalifikowalności kosztów w ramach POPW, tj. 31 grudnia 2023 r