Obserwuj nas:
Data publikacji: 29 July 2020

Wdrażanie innowacji przez MŚP

23 lipca 2020 r. MŚP ogłosiło konkurs, którego celem jest sfinansowanie wytworzenia innowacyjnych produktów lub wdrożenia w firmie innowacyjnych procesów technologicznych, w szczególności poprzez wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP zrzeszone w ponadregionalnych powiązaniach kooperacyjnych. Dofinansowanie przeznaczone jest dla projektów o wartości od 1 mln złotych do maksymalnie 50 mln euro. Okres składania wniosków został wyznaczony między 25 sierpnia a 24 września 2020 roku. Maksymalna kwota dofinansowania to 20 000 000 zł.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

Dofinansowanie w ramach niniejszego projektu można przeznaczyć na:

 • nabycie albo wytworzenie środków trwałych - maszyn i urządzeń, linii produkcyjnej lub technologicznej,
 • zakup nieruchomości,
 • zakup robót i materiałów budowlanych,
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,
 • zakup usług doradczych na rzecz przygotowania do wdrożenia,
 • sfinansowanie ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia dla zaliczki,

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Środki z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 przeznaczone są dla:

 • mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw,
 • należących przynajmniej od 6 miesięcy do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego (min. 5 firm współpracujących ze sobą w pokrewnych branżach, z co najmniej dwóch województw, w tym jedna z Polski Wschodniej), które działa co najmniej rok,
 • w trakcie 3 lat przed złożeniem wniosku osiągnęły przychody nie mniejsze niż 600 000 zł przynajmniej w jednym roku obrotowym.

Ile możesz otrzymać dofinansowania?

Maksymalna wysokość dofinansowania w ramach niniejszego projektu wynosi 20 000 000 zł. Całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie od 1 000 000 zł do 50 milionów euro.

Wsparcie wyniesie maksymalnie do 85% w przypadku usług doradczych oraz do 70% na inwestycje, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 15% do kosztów usług doradczych projektu i 30% kosztów inwestycji.

Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju firmy i lokalizacji projektu.

Mikro i małe przedsiębiorstwa mogą dodatkowo otrzymać premię w wysokości +20%, a średnie przedsiębiorstwa +10%. Dofinansowanie uzależnione jest od lokalizacji projektu wg. poniższej mapy pomocy regionalnej.

PROCENTOWY UDZIAŁ DOFINANSOWANIA WG MAPY POMOCY REGIONALNEJ

Co w praktyce oznacza, że małe przedsiębiorstwo prowadzące projekt w województwie Lubelskim może otrzymać do 70 % dofinansowania.

Sposób obliczenia: premia za rodzaj przedsiębiorstwa:20 % + lokalizacja projektu: 50%

Jak wziąć udział w konkursie o dofinansowanie?

 • Przygotuj niezbędne dokumenty, które będą załącznikami do wniosku zgłoszeniowego,
 • Wypełnij wniosek,
 • Wypełnij formularz zgłoszeniowy online.

Informacje na temat niezbędnych dokumentów znajdziesz na: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/wdrazanie-innowacji-przez-msp#dokumenty

Termin naboru wniosków trwa od 25.08.2020 do 24.09.2020 roku.

Jako firma specjalizująca się w pozyskiwaniu dotacji zewnętrznych, zdajemy sobie sprawę, że wymagania jakie stawiane są przy składaniu wniosku oraz mnogość dokumentów mogą stanowić problem dla osób, starających się o dofinansowanie po raz pierwszy. Dlatego też oferujemy naszą pomoc zarówno w analizie możliwości uzyskania dofinansowania jak i kompleksowym przeprowadzaniu przez cały proces związany z pozyskiwaniem środków.

Skontaktuj się z nami!