MJC logo-min

Trudna definicja MŚP

Ustalenie statusu firmy w kontekście tego, czy należy do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, czy też nie, to pierwszy krok w procesie aplikowania o środki pomocowe, w tym też o dotacje unijne. Niestety nowa definicja małego i średniego przedsiębiorstwa (definicja MŚP) nastręcza rodzimym firmom dużych problemów przy prawidłowym wyliczeniu swojego statusu. Od kilku lat funkcjonuje w Polsce […]

Skip to content