MPM PROJEKT: Strategia wzornicza – wdrożenie

Celem projektu była poprawa pozycji konkurencyjnej firmy MPM PROJEKT poprzez wykorzystanie potencjału wzornictwa przemysłowego i wdrożenie rekomendacji zawartych w opracowanej strategii wzorniczej. Celem było także wdrożenie na rynek nowych/znacząco zmodyfikowanych produktów opisanych w strategii wzorniczej. W wyniku realizacji projektu firma podniosła poziom wzornictwa przemysłowego we wszystkich jego aspektach. Właściciel firmy w wyniku realizacji projektu wzmocnił markę przedsiębiorstwa na rynku oraz podniósł jego pozycjonowania w stosunku do konkurencji. Dzięki wzmocnieniu zespołu projektowego o zewnętrznych ekspertów wzornictwa przemysłowego przy opracowywaniu nowych/znacząco ulepszonych produktów, poprawiona została ergonomia użycia, a także ich odbiór. Inwestycje w park maszynowy i idące za nimi zmiany technologiczne, pozwoliły na ich wytwarzanie, a także na zaproponowanie wyższej aniżeli obecnie jakości produktów.

Wysokość dofinansowania

1 962 000 PLN

Branża

Produkcja

Okres trwania projektu

2020 - 2021

Składniki dofinasowania

- Zmiany organizacyjne i marketingowe (optymalizacja struktury organizacyjnej, rebranding marki, projekty materiałów marketingowych, technicznych, informacyjnych i biurowych, strategia komunikacji wizualnej, optymalizacja strony www, opracowanie gradacji partnerów i polityki rabatowej)
- Opracowanie projektów produktów (opracowanie modyfikacji obecnych projektów, opracowanie nowych projektów)
- Zakup urządzeń i oprogramowania (wycinarka laserowa z systemem podajnikowym, zrobotyzowane stanowisko spawalnicze, prasa krawędziowa, stacja robocza z oprogramowaniem)

Opinia klienta

zobacz inne realizacje

arrange a free consultation


Michal_Janas_QR_Code

Zeskanuj kod i dodaj mnie do listy kontaktów

Zeskanuj kod i dodaj mnie do listy kontaktów

skontaktuj się z nami