Kredyt ekologiczny / FENG (3.1)

Cel finansowania

Inwestycja w infrastrukturę celem poprawy efektywności energetycznej

Cel finansowania

Inwestycja w infrastrukturę celem poprawy efektywności energetycznej

Cel finansowania:

Inwestycja w infrastrukturę celem poprawy efektywności energetycznej

Ogłoszenie konkursu
28 marca 2024
Start składania wniosków
25 kwietnia 2024
Koniec przyjmowania wniosków
25 lipca 2024
Maksymalne dofinansowanie

50 000 000 eur

Miejsce realizacji projektu

Cała Polska

Poziom dofinansowania

80%

Dla kogo?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorstwa small mid-caps i mid-caps.

Kredyt_ekologiczny_mjc
Pobierz informacjępobierz PDF
pobierz PDF 
Więcej informacji na stronie projektupokaż szczegóły

opis projektu

Dla kogo

Kredyt ekologiczny jest przeznaczony dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz większych firm (small mid-caps oraz mid-caps). Wsparcia nie będą mogli otrzymać przedsiębiorcy, których co najmniej 25% kapitału lub praw głosu kontroluje bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie, przynajmniej jeden organ publiczny.

Na co

 • Kredyt ekologiczny jest innowacyjną inicjatywą zaplanowaną w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), który umożliwia przedsiębiorcom finansowanie inwestycji w infrastrukturę mających na celu zwiększenie ich efektywności energetycznej.
 • Kredyt ma formę bezzwrotnej dotacji.  Aby go uzyskać, należy najpierw udać się do banku komercyjnego współpracującego z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK). Ścieżka pozyskania środków wygląda następująco:
   • Złożenie aplikacji w banku komercyjnym w celu uzyskania kredytu ekologicznego oraz podpisanie warunkowej umowy kredytowej lub otrzymanie promesy kredytu ekologicznego,
   • Złożenie wniosku o finansowanie projektu do BGK,
   • Zawarcie umowy kredytowej z instytucją bankową,
   • Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu,
   • Otrzymanie ekologicznej premii (dotacji) od BGK.
 • Otrzymane dofinansowanie z kredytu ekologicznego musi być przeznaczone na kompleksowy projekt, który poprzedza audyt energetyczny. Audyt musi potwierdzić oszczędności energii na poziomie co najmniej 30% zużycia energii pierwotnej. Przykłady:
   • Zastąpienie starej maszyny nową, która zużywa o 30% mniej prądu.
   • Poprawa izolacji termicznej jednego z budynków firmy w ramach termomodernizacji, co skutkuje zmniejszeniem zużycia energii potrzebnej do ogrzewania o 30%.
   • Nabycie patentu umożliwiającego obniżenie zużycia energii podczas produkcji o 30%.
 • Kredyt można przeznaczyć na inwestycje związane z:
   • Termomodernizacją budynków (co jest niezbędnym składnikiem projektu, jeśli zalecają to wyniki przeprowadzonego audytu energetycznego)
   • Modernizacją infrastruktury (obejmująca istotne modyfikacje w procesie produkcyjnym, mające na celu poprawę efektywności energetycznej)
   • Zakupem, instalacją i uruchomieniem OZE (jako element dodatkowy projektu, o ile wynika to z rekomendacji audytu)
 • Wydatki jakie można sfinansować kredytem ekologicznym:
   • Nabycie środków trwałych (maszyny i urządzenia)
   • Nabycie robót i materiałów budowlanych,
   • Nabycie wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej,
   • Raty z tytułu umowy leasingu,
   • Studia, ekspertyzy,
   • Koncepcje i projekty techniczne wykonane przez doradców zewnętrznych związanych z realizowanym projektem.

 

Kwota i poziom dofinansowania

 • Poziom dofinansowania: od 25% do 80% zależnie od m.in. rodzaju wydatku, wielkości przedsiębiorstwa i lokalizacji inwestycji. Dotacja będzie stanowić regionalną pomoc inwestycyjną. Dopuszczalne będzie finansowanie inwestycji w 100% z kredytu (brak wymogu wniesienia wkładu własnego).
 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: brak
 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: 50 mln EUR

 

Termin naboru

Wnioski należy składać od 25.04.2024 do 25.07.2024 oraz 17.10.2024 do 30.12.2024

Kontakt

Zapraszamy do współpracy przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie.

 

////////////////////////////////////

umów bezpłatną konsultację

umów
bezpłatną
konsultację

Pytania? Jestem do Twojej dyspozycji

Michał Janas

////////////////////////////////////

umów bezpłatną konsultację

masz pytania? jestem do Twojej dyspozyji

Michał Janas

sprawdź także inne nabory

Tytuł projektu
Maksymalne dofinansowanie
Start naboru
Koniec naboru
Cel finansowania
3 000 000 zł
07/05/2024
25/07/2024
Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców z Polski Wschodniej poprzez wsparcie procesów wzorniczych
50 000 000 eur
25/04/2024
25/07/2024
Inwestycja w infrastrukturę celem poprawy efektywności energetycznej
3 000 000 zł
01/08/2024
26/09/2024
Transformacja przedsiębiorstw w kierunku Przemysłu 4.0 poprzez automatyzację i robotyzację procesów.
2 100 000 zł
01/09/2024
30/09/2024
Rozwój i konkurencyjność MŚP - inwestycje związane bezpośrednio ze sposobem produkcji lub świadczenia usług.
Zróżnicowane
27/06/2024
24/10/2024
Wzmocnienie innowacyjności przedsiębiorstw i wzrost ich konkurencyjności
90 000 000 zł
30/09/2024
15/11/2024
Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii
3500 EUR
22/01/2024
06/12/2024
Zwiększenie dostępności usług w zakresie własności intelektualnej dla małych przedsiębiorstw i wspieranie konkurencyjności MŚP dzięki lepszemu wykorzystaniu i ochronie ich własności intelektualnej
Tytuł projektuDofinansowanie działań płatnika składek: poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy / ZUS (2024.01)
Maksymalne dofinansowanie300 000 zł
Start naboru26/02/2024
Koniec naboru27/03/2024
Cel finansowaniaPoprawa warunków na stanowiskach pracy
Tytuł projektuWdrożenie prac B+R, innowacji przez MŚP / Wsparcie MŚP / FE dla Podkarpacia (1.3)
Maksymalne dofinansowaniedo 2 100 000 zł
Start naboru01/03/2024
Koniec naboru15/04/2024
Cel finansowaniaWzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności
Tytuł projektuProjekt EENergy – Poprawa Efektywności Energetycznej dla MŚP w Europie
Maksymalne dofinansowanie10 000 eur
Start naboru01/02/2024
Koniec naboru15/05/2024
Cel finansowaniaPoprawa ogólnej wydajności energetycznej o co najmniej 5% , Pomoc europejskim MŚP w zmaganiu się z presją wynikającą ze zwiększonych cen energii i zakłóceń w łańcuchach dostaw
Tytuł projektuPoprawa efektywności energetycznej wraz z instalacją OZE w dużych i średnich przedsiębiorstwach / Efektywność energetyczna / FENX (1.1)
Maksymalne dofinansowanie
Start naboru30/04/2024
Koniec naboru29/05/2024
Cel finansowaniaPoprawa efektywności energetycznej wraz instalacją OZE
Tytuł projektuInwestycje w dywersyfikację działalności sektora HoReCa / KPO (A1.2.1.)
Maksymalne dofinansowanie540 000 zł
Start naboru06/05/2024
Koniec naboru05/06/2024
Cel finansowaniaRozszerzenie lub zmiana profilu działalności podmiotów, w szczególności przedsiębiorstw z sektorów najbardziej poszkodowanych w wyniku pandemii COVID-19 (sektor HoReCa, turystyka, kultura)
Tytuł projektuWzornictwo w MŚP / FEPW (1.4)
Maksymalne dofinansowanie3 000 000 zł
Start naboru07/05/2024
Koniec naboru25/07/2024
Cel finansowaniaZwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców z Polski Wschodniej poprzez wsparcie procesów wzorniczych
Tytuł projektuKredyt ekologiczny / FENG (3.1)
Maksymalne dofinansowanie50 000 000 eur
Start naboru25/04/2024
Koniec naboru25/07/2024
Cel finansowaniaInwestycja w infrastrukturę celem poprawy efektywności energetycznej
Tytuł projektuAutomatyzacja i robotyzacja w MŚP / FEPW (1.2)
Maksymalne dofinansowanie3 000 000 zł
Start naboru01/08/2024
Koniec naboru26/09/2024
Cel finansowaniaTransformacja przedsiębiorstw w kierunku Przemysłu 4.0 poprzez automatyzację i robotyzację procesów.
Tytuł projektuWsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji / Wsparcie MŚP / FE dla Podkarpacia (1.3)
Maksymalne dofinansowanie2 100 000 zł
Start naboru01/09/2024
Koniec naboru30/09/2024
Cel finansowaniaRozwój i konkurencyjność MŚP - inwestycje związane bezpośrednio ze sposobem produkcji lub świadczenia usług.
Tytuł projektuŚcieżka SMART / FENG (1.1)
Maksymalne dofinansowanieZróżnicowane
Start naboru27/06/2024
Koniec naboru24/10/2024
Cel finansowaniaWzmocnienie innowacyjności przedsiębiorstw i wzrost ich konkurencyjności
Tytuł projektuWsparcie działalności B+R – Badania i rozwój / FE dla Podkarpacia (1.1)
Maksymalne dofinansowanie90 000 000 zł
Start naboru30/09/2024
Koniec naboru15/11/2024
Cel finansowaniaRozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii
Tytuł projektuFundusz MŚP „Ideas Powered for business” – Bony własności intelektualnej / EUIPO
Maksymalne dofinansowanie3500 EUR
Start naboru22/01/2024
Koniec naboru06/12/2024
Cel finansowaniaZwiększenie dostępności usług w zakresie własności intelektualnej dla małych przedsiębiorstw i wspieranie konkurencyjności MŚP dzięki lepszemu wykorzystaniu i ochronie ich własności intelektualnej

arrange a free consultation


Michal_Janas_QR_Code

Zeskanuj kod i dodaj mnie do listy kontaktów

Zeskanuj kod i dodaj mnie do listy kontaktów

skontaktuj się z nami