Projekt EENergy – Poprawa Efektywności Energetycznej dla MŚP w Europie

Cel finansowania

Poprawa ogólnej wydajności energetycznej o co najmniej 5% , Pomoc europejskim MŚP w zmaganiu się z presją wynikającą ze zwiększonych cen energii i zakłóceń w łańcuchach dostaw

Cel finansowania

Poprawa ogólnej wydajności energetycznej o co najmniej 5% , Pomoc europejskim MŚP w zmaganiu się z presją wynikającą ze zwiększonych cen energii i zakłóceń w łańcuchach dostaw

Cel finansowania:

Poprawa ogólnej wydajności energetycznej o co najmniej 5% , Pomoc europejskim MŚP w zmaganiu się z presją wynikającą ze zwiększonych cen energii i zakłóceń w łańcuchach dostaw

Ogłoszenie konkursu
1 lutego 2024
Start składania wniosków
1 lutego 2024
Koniec przyjmowania wniosków
Zakończone
Maksymalne dofinansowanie

10 000 eur

Miejsce realizacji projektu

Unia Europejska

Poziom dofinansowania

100%

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo MŚP

efektywność energetyczna
Pobierz informacjępobierz PDF
pobierz PDF 
Więcej informacji na stronie projektupokaż szczegóły

opis projektu

Dla kogo

 • Projekt EENergy został uruchomiony z myślą o firmach z sektora MŚP, które pragną zmniejszyć swoje zużycie energii oraz redukować swoje ślady węglowe. W ramach tego projektu, dostępnych jest 900 bezzwrotnych dotacji w wysokości 10 tysięcy euro dla firm z całej Unii Europejskiej. Dofinansowanie mogą otrzymać firmy spełniające kryteria definiowane dla europejskich MŚP według unijnej definicji.
 • Warunkiem jest także prowadzenie działalności na rynku przed 1 stycznia 2023 roku oraz wykazanie zdolności do wdrożenia operacyjnego i technicznego planowanych działań w zakresie efektywności energetycznej. Wnioski mile widziane są szczególnie od firm z sektorów charakteryzujących się wysokim zużyciem energii. Dotacje są finansowane w pełnej wysokości i nie wymagają zwrotu.

 

Na co

Dotacja ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa o 5 procent, co jest mierzone poprzez redukcję zużycia energii o 5% (wyrażoną jako spadek zużycia energii w kWh). Realizowane jest to poprzez różne środki, takie jak szkolenia, doradztwo techniczne (np. audyty energetyczne, konsultacje), oraz inwestycje w np. certyfikaty energetyczne czy instalacje systemów odnawialnych źródeł energii.

Wsparcie może obejmować:

 • całą firmę,
 • wybrany dział lub obszar firmy,
 • pojedynczy budynek,
 • określoną linię produkcyjną,
 • konkretny sprzęt lub określone działania.

Wydatki kwalifikowalne są ograniczone do określonego zestawu działań:

Przykłady wykorzystania dotacji:

 • wykonanie audytu energetycznego,
 • wymiana starego sprzętu,
 • zakup/montaż systemów energii odnawialnej,
 • wdrożenie oprogramowania do optymalizacji/zarządzania energią,
 • wkład w przyjęcie technologii energooszczędnych w liniach produkcyjnych,
 • wkład w inwestycje zwiększające efektywność energetyczną obiektów firmy,
 • świadectwa charakterystyki energetycznej i systemy zarządzania energią,
 • udział w instalacji systemów energii odnawialnej,
 • szkolenia dla pracowników w zakresie najlepszych praktyk, regulacji,
 • kwalifikacja pracowników do uprawnień audytorów energetycznych,
 • szkolenia z zakresu efektywności energetycznej technologii, narzędzi cyfrowych itp.
 • wykonanie szczegółowej analizy potrzeb MŚP dot. efektywności energetycznej,
 • konsultacje techniczne w celu zidentyfikowania obszarów wymagających poprawy.

 

Kwota i poziom dofinansowania

 • Dotacja: 10 000 eur
 • Dotacje są finansowane w 100 % i nie podlegają zwrotowi.

 

Termin naboru

Wnioski można składać od 1 lutego 2024. Termin składania wniosków: 15 maja 2024

 

Kontakt

Zapraszamy do współpracy przy przygotowaniu strategii internacjonalizacji oraz wniosku o dofinansowanie.

 

////////////////////////////////////

umów bezpłatną konsultację

umów
bezpłatną
konsultację

Pytania? Jestem do Twojej dyspozycji

Michał Janas

////////////////////////////////////

umów bezpłatną konsultację

masz pytania? jestem do Twojej dyspozyji

Michał Janas

sprawdź także inne nabory

Tytuł projektu
Maksymalne dofinansowanie
Start naboru
Koniec naboru
Cel finansowania
3 000 000 zł
07/05/2024
25/07/2024
Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców z Polski Wschodniej poprzez wsparcie procesów wzorniczych
50 000 000 eur
25/04/2024
25/07/2024
Inwestycja w infrastrukturę celem poprawy efektywności energetycznej
3 000 000 zł
01/08/2024
26/09/2024
Transformacja przedsiębiorstw w kierunku Przemysłu 4.0 poprzez automatyzację i robotyzację procesów.
2 100 000 zł
01/09/2024
30/09/2024
Rozwój i konkurencyjność MŚP - inwestycje związane bezpośrednio ze sposobem produkcji lub świadczenia usług.
Zróżnicowane
27/06/2024
24/10/2024
Wzmocnienie innowacyjności przedsiębiorstw i wzrost ich konkurencyjności
90 000 000 zł
30/09/2024
15/11/2024
Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii
3500 EUR
22/01/2024
06/12/2024
Zwiększenie dostępności usług w zakresie własności intelektualnej dla małych przedsiębiorstw i wspieranie konkurencyjności MŚP dzięki lepszemu wykorzystaniu i ochronie ich własności intelektualnej
Tytuł projektuDofinansowanie działań płatnika składek: poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy / ZUS (2024.01)
Maksymalne dofinansowanie300 000 zł
Start naboru26/02/2024
Koniec naboru27/03/2024
Cel finansowaniaPoprawa warunków na stanowiskach pracy
Tytuł projektuWdrożenie prac B+R, innowacji przez MŚP / Wsparcie MŚP / FE dla Podkarpacia (1.3)
Maksymalne dofinansowaniedo 2 100 000 zł
Start naboru01/03/2024
Koniec naboru15/04/2024
Cel finansowaniaWzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności
Tytuł projektuProjekt EENergy – Poprawa Efektywności Energetycznej dla MŚP w Europie
Maksymalne dofinansowanie10 000 eur
Start naboru01/02/2024
Koniec naboru15/05/2024
Cel finansowaniaPoprawa ogólnej wydajności energetycznej o co najmniej 5% , Pomoc europejskim MŚP w zmaganiu się z presją wynikającą ze zwiększonych cen energii i zakłóceń w łańcuchach dostaw
Tytuł projektuPoprawa efektywności energetycznej wraz z instalacją OZE w dużych i średnich przedsiębiorstwach / Efektywność energetyczna / FENX (1.1)
Maksymalne dofinansowanie
Start naboru30/04/2024
Koniec naboru29/05/2024
Cel finansowaniaPoprawa efektywności energetycznej wraz instalacją OZE
Tytuł projektuInwestycje w dywersyfikację działalności sektora HoReCa / KPO (A1.2.1.)
Maksymalne dofinansowanie540 000 zł
Start naboru06/05/2024
Koniec naboru05/06/2024
Cel finansowaniaRozszerzenie lub zmiana profilu działalności podmiotów, w szczególności przedsiębiorstw z sektorów najbardziej poszkodowanych w wyniku pandemii COVID-19 (sektor HoReCa, turystyka, kultura)
Tytuł projektuWzornictwo w MŚP / FEPW (1.4)
Maksymalne dofinansowanie3 000 000 zł
Start naboru07/05/2024
Koniec naboru25/07/2024
Cel finansowaniaZwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców z Polski Wschodniej poprzez wsparcie procesów wzorniczych
Tytuł projektuKredyt ekologiczny / FENG (3.1)
Maksymalne dofinansowanie50 000 000 eur
Start naboru25/04/2024
Koniec naboru25/07/2024
Cel finansowaniaInwestycja w infrastrukturę celem poprawy efektywności energetycznej
Tytuł projektuAutomatyzacja i robotyzacja w MŚP / FEPW (1.2)
Maksymalne dofinansowanie3 000 000 zł
Start naboru01/08/2024
Koniec naboru26/09/2024
Cel finansowaniaTransformacja przedsiębiorstw w kierunku Przemysłu 4.0 poprzez automatyzację i robotyzację procesów.
Tytuł projektuWsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji / Wsparcie MŚP / FE dla Podkarpacia (1.3)
Maksymalne dofinansowanie2 100 000 zł
Start naboru01/09/2024
Koniec naboru30/09/2024
Cel finansowaniaRozwój i konkurencyjność MŚP - inwestycje związane bezpośrednio ze sposobem produkcji lub świadczenia usług.
Tytuł projektuŚcieżka SMART / FENG (1.1)
Maksymalne dofinansowanieZróżnicowane
Start naboru27/06/2024
Koniec naboru24/10/2024
Cel finansowaniaWzmocnienie innowacyjności przedsiębiorstw i wzrost ich konkurencyjności
Tytuł projektuWsparcie działalności B+R – Badania i rozwój / FE dla Podkarpacia (1.1)
Maksymalne dofinansowanie90 000 000 zł
Start naboru30/09/2024
Koniec naboru15/11/2024
Cel finansowaniaRozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii
Tytuł projektuFundusz MŚP „Ideas Powered for business” – Bony własności intelektualnej / EUIPO
Maksymalne dofinansowanie3500 EUR
Start naboru22/01/2024
Koniec naboru06/12/2024
Cel finansowaniaZwiększenie dostępności usług w zakresie własności intelektualnej dla małych przedsiębiorstw i wspieranie konkurencyjności MŚP dzięki lepszemu wykorzystaniu i ochronie ich własności intelektualnej

arrange a free consultation


Michal_Janas_QR_Code

Zeskanuj kod i dodaj mnie do listy kontaktów

Zeskanuj kod i dodaj mnie do listy kontaktów

skontaktuj się z nami