Ścieżka SMART / FENG (1.1)

Cel finansowania

Wzmocnienie innowacyjności przedsiębiorstw i wzrost ich konkurencyjności

Cel finansowania

Wzmocnienie innowacyjności przedsiębiorstw i wzrost ich konkurencyjności

Cel finansowania:

Wzmocnienie innowacyjności przedsiębiorstw i wzrost ich konkurencyjności

Ogłoszenie konkursu
23 maja 2024
Start składania wniosków
27 czerwca 2024
Koniec przyjmowania wniosków
24 października 2024
Maksymalne dofinansowanie

Zróżnicowane

Miejsce realizacji projektu

Cała Polska

Poziom dofinansowania

80%

Dla kogo?

Duże przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwa MŚP

sicezka_smart_mjc
Pobierz informacjępobierz PDF
pobierz PDF 
Więcej informacji na stronie projektupokaż szczegóły

opis projektu

Dla kogo

Program Ścieżka SMART jest kompleksowym programem, który obejmuje różne kategorie beneficjentów:

 • Przedsiębiorstwa MŚP
 • Duże przedsiębiorstwa

Dla każdej z tych grup prowadzony jest osobny nabór wniosków, co oznacza, że istnieją oddzielne budżety.

Na co

 • Ścieżka SMART stanowi kluczowe narzędzie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na lata 2021-2027, które ma na celu wzmocnienie innowacyjności i zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw.
 • W ramach Ścieżki SMART finansowane są prace badawczo-rozwojowe oraz wdrażanie ich rezultatów na rynek. Charakterystyczną cechą tego programu jest modularność projektów, która umożliwia elastyczne dopasowanie zakresu projektu do potrzeb firmy w siedmiu obszarach, które podzielono na obowiązkowe i opcjonalne.
  • Moduły obowiązkowe to:
   • moduł badawczo-rozwojowy
    /wnioskodawca ma możliwość otrzymania finansowania na całość lub określone części procesu badawczego. Celem modułu B+R jest stworzenie innowacyjnego rozwiązania, które będzie możliwe do wprowadzenia w działalność gospodarczą/
   • moduł wdrożenia innowacji
    /wdrożenie rezultatów prac B+R w działalność przedsiębiorstwa obejmuje wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań, które są zgodne z obszarami krajowych inteligentnych specjalizacji, oraz inne koszty bezpośrednio związane z tymi implementacjami/
  • Moduły opcjonalne obejmują:
   • infrastrukturę B+R
    /dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę konieczną do realizacji planu badawczego w celu stworzenia innowacyjnych produktów lub usług/
   • cyfryzację
    /wsparcie finansowe inwestycji związanych z implementacją w firmie rozwiązań mających na celu cyfryzację w obszarze produkcji, procesów, produktów, usług oraz modelu biznesowego/
   • zazielenienie przedsiębiorstw
    /przemiana firm w kierunku zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym, obejmująca opracowanie nowych strategii biznesowych/
   • internacjonalizację
    /głównym celem wsparcia w ramach tego modułu jest promowanie produktów lub usług przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych/
   • rozwój kompetencji
    /wsparcie w tym module pozwala na rozwijanie kompetencji pracowników i kierowników (zaangażowanych w projekty B+R), oraz umożliwia im zdobywanie nowych umiejętności i kwalifikacji/
 • Modularna budowa  projektu umożliwia bardziej kompleksową realizację strategii rozwoju firmy przy wykorzystaniu jednego źródła dofinansowania. Oznacza to, że oprócz przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych czy wprowadzenia innowacyjnego produktu na rynek, firma może m.in. zakupić sprzęt do stworzenia pilotażowej linii produkcyjnej, uczestniczyć w międzynarodowych targach, przeprowadzić szkolenia dla pracowników czy zmodernizować procesy w organizacji.
 • Dofinansowanie może obejmować różnorodne koszty związane z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych oraz wdrażaniem innowacji w firmie.
  • Wynagrodzenia: Finansowanie płac dla pracowników zatrudnionych na różnych umowach, którzy uczestniczą w pracach badawczo-rozwojowych.
  • Zewnętrzne usługi badawczo-rozwojowe: Koszty podwykonawstwa związane z angażowaniem innych podmiotów posiadających odpowiednią infrastrukturę do przeprowadzania prac.
  • Dostęp do linii produkcyjnej: Testowanie i walidacja rozwiązań w warunkach przemysłowych przez korzystanie z istniejącej infrastruktury produkcyjnej.
  • Wynajem laboratorium: Wynajem sprzętu lub powierzchni laboratoryjnej w przypadku braku własnej infrastruktury badawczej.
  • Fotowoltaika: Instalacja systemu fotowoltaicznego do pozyskiwania energii.
  • Targi: Finansowanie udziału w targach zagranicznych, w tym kosztów związanych z wyjazdem, wynajmem stoiska, i innymi związanymi kosztami.
  • Aparatura badawcza: Zakup lub wynajem aparatury badawczej, przy czym większe wydatki będą finansowane w formie amortyzacji.
  • Budowa linii pilotażowej: Tworzenie własnej linii pilotażowej z gotowych elementów lub skonstruowanych w ramach projektu.
  • Oprogramowanie: Opłaty licencyjne i subskrypcyjne związane z używanym oprogramowaniem.
  • Maszyny i urządzenia: Zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do realizacji inwestycji.
  • Budowa hali produkcyjnej: Finansowanie budowy nowego obiektu produkcyjnego.
  • Surowce i materiały: Zakup surowców i materiałów potrzebnych do przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych, np. do produkcji testowych partii produktów.
  • Laboratorium badawcze: Budowa własnego laboratorium badawczego.

 

Kwota i poziom dofinansowania

Poziom dofinansowania: do 80% . Jednakże, należy zauważyć, że ostateczna wysokość dotacji jest zróżnicowana dla różnych modułów. Dla dużych przedsiębiorstw, które muszą włączyć moduł B+R, koszty kwalifikowalne muszą wynosić co najmniej 1 mln zł. Jeśli moduł B+R jest częścią projektu, musi on stanowić co najmniej 20% całkowitych kosztów projektu. Koszty inwestycyjne będą dostosowane do mapy pomocy regionalnej, co oznacza, że wysokość dofinansowania będzie uzależniona od lokalizacji projektu. Moduł wdrożeniowy będzie finansowany poprzez dotację warunkową, co oznacza, że zależy on od przychodów osiągniętych w wyniku zrealizowanego projektu.

 

Termin naboru

 • Nabór dla pojedynczych MŚP: 27.06.2024 – 24.10.2024 Alokacja: 2,112 mld zł
 • Nabór dla pojedynczych dużych przedsiębiorstw: 27.06.2024 – 24.10.2024 Alokacja: 890 mln zł
 • Nabór dedykowany projektom na rzecz dostępności dla pojedynczych MŚP:  27.06.2024 – 24.10.2024 Alokacja: 222 mln zł
 • Nabór dedykowany projektom na rzecz dostępności dla pojedynczych dużych przedsiębiorstw: od 27.06.2024 – 24.10.2024 Alokacja: 445 mln zł

 

Kontakt

Zapraszamy do współpracy przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie.

 

////////////////////////////////////

umów bezpłatną konsultację

umów
bezpłatną
konsultację

Pytania? Jestem do Twojej dyspozycji

Michał Janas

////////////////////////////////////

umów bezpłatną konsultację

masz pytania? jestem do Twojej dyspozyji

Michał Janas

sprawdź także inne nabory

Tytuł projektu
Maksymalne dofinansowanie
Start naboru
Koniec naboru
Cel finansowania
3 000 000 zł
07/05/2024
25/07/2024
Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców z Polski Wschodniej poprzez wsparcie procesów wzorniczych
50 000 000 eur
25/04/2024
25/07/2024
Inwestycja w infrastrukturę celem poprawy efektywności energetycznej
3 000 000 zł
01/08/2024
26/09/2024
Transformacja przedsiębiorstw w kierunku Przemysłu 4.0 poprzez automatyzację i robotyzację procesów.
2 100 000 zł
01/09/2024
30/09/2024
Rozwój i konkurencyjność MŚP - inwestycje związane bezpośrednio ze sposobem produkcji lub świadczenia usług.
Zróżnicowane
27/06/2024
24/10/2024
Wzmocnienie innowacyjności przedsiębiorstw i wzrost ich konkurencyjności
90 000 000 zł
30/09/2024
15/11/2024
Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii
3500 EUR
22/01/2024
06/12/2024
Zwiększenie dostępności usług w zakresie własności intelektualnej dla małych przedsiębiorstw i wspieranie konkurencyjności MŚP dzięki lepszemu wykorzystaniu i ochronie ich własności intelektualnej
Tytuł projektuDofinansowanie działań płatnika składek: poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy / ZUS (2024.01)
Maksymalne dofinansowanie300 000 zł
Start naboru26/02/2024
Koniec naboru27/03/2024
Cel finansowaniaPoprawa warunków na stanowiskach pracy
Tytuł projektuWdrożenie prac B+R, innowacji przez MŚP / Wsparcie MŚP / FE dla Podkarpacia (1.3)
Maksymalne dofinansowaniedo 2 100 000 zł
Start naboru01/03/2024
Koniec naboru15/04/2024
Cel finansowaniaWzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności
Tytuł projektuProjekt EENergy – Poprawa Efektywności Energetycznej dla MŚP w Europie
Maksymalne dofinansowanie10 000 eur
Start naboru01/02/2024
Koniec naboru15/05/2024
Cel finansowaniaPoprawa ogólnej wydajności energetycznej o co najmniej 5% , Pomoc europejskim MŚP w zmaganiu się z presją wynikającą ze zwiększonych cen energii i zakłóceń w łańcuchach dostaw
Tytuł projektuPoprawa efektywności energetycznej wraz z instalacją OZE w dużych i średnich przedsiębiorstwach / Efektywność energetyczna / FENX (1.1)
Maksymalne dofinansowanie
Start naboru30/04/2024
Koniec naboru29/05/2024
Cel finansowaniaPoprawa efektywności energetycznej wraz instalacją OZE
Tytuł projektuInwestycje w dywersyfikację działalności sektora HoReCa / KPO (A1.2.1.)
Maksymalne dofinansowanie540 000 zł
Start naboru06/05/2024
Koniec naboru05/06/2024
Cel finansowaniaRozszerzenie lub zmiana profilu działalności podmiotów, w szczególności przedsiębiorstw z sektorów najbardziej poszkodowanych w wyniku pandemii COVID-19 (sektor HoReCa, turystyka, kultura)
Tytuł projektuWzornictwo w MŚP / FEPW (1.4)
Maksymalne dofinansowanie3 000 000 zł
Start naboru07/05/2024
Koniec naboru25/07/2024
Cel finansowaniaZwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców z Polski Wschodniej poprzez wsparcie procesów wzorniczych
Tytuł projektuKredyt ekologiczny / FENG (3.1)
Maksymalne dofinansowanie50 000 000 eur
Start naboru25/04/2024
Koniec naboru25/07/2024
Cel finansowaniaInwestycja w infrastrukturę celem poprawy efektywności energetycznej
Tytuł projektuAutomatyzacja i robotyzacja w MŚP / FEPW (1.2)
Maksymalne dofinansowanie3 000 000 zł
Start naboru01/08/2024
Koniec naboru26/09/2024
Cel finansowaniaTransformacja przedsiębiorstw w kierunku Przemysłu 4.0 poprzez automatyzację i robotyzację procesów.
Tytuł projektuWsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji / Wsparcie MŚP / FE dla Podkarpacia (1.3)
Maksymalne dofinansowanie2 100 000 zł
Start naboru01/09/2024
Koniec naboru30/09/2024
Cel finansowaniaRozwój i konkurencyjność MŚP - inwestycje związane bezpośrednio ze sposobem produkcji lub świadczenia usług.
Tytuł projektuŚcieżka SMART / FENG (1.1)
Maksymalne dofinansowanieZróżnicowane
Start naboru27/06/2024
Koniec naboru24/10/2024
Cel finansowaniaWzmocnienie innowacyjności przedsiębiorstw i wzrost ich konkurencyjności
Tytuł projektuWsparcie działalności B+R – Badania i rozwój / FE dla Podkarpacia (1.1)
Maksymalne dofinansowanie90 000 000 zł
Start naboru30/09/2024
Koniec naboru15/11/2024
Cel finansowaniaRozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii
Tytuł projektuFundusz MŚP „Ideas Powered for business” – Bony własności intelektualnej / EUIPO
Maksymalne dofinansowanie3500 EUR
Start naboru22/01/2024
Koniec naboru06/12/2024
Cel finansowaniaZwiększenie dostępności usług w zakresie własności intelektualnej dla małych przedsiębiorstw i wspieranie konkurencyjności MŚP dzięki lepszemu wykorzystaniu i ochronie ich własności intelektualnej

arrange a free consultation


Michal_Janas_QR_Code

Zeskanuj kod i dodaj mnie do listy kontaktów

Zeskanuj kod i dodaj mnie do listy kontaktów

skontaktuj się z nami