Obserwuj nas:

EAE Elektronik Sp. z o.o.

Tytuł projektu: „Uruchomienie Centrum Badawczo – Rozwojowego w EAE Elektronik”
Realizacja projektu dla: EAE Elektronik Sp. z o.o.

 

Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  2014-2020 w ramach działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia

Głównym celem projektu było stworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego w EAE Elektronik
Sp. z o.o. przeznaczonego do prowadzenia prac badawczo – rozwojowych. Utworzone Centrum Badawczo-rozwojowe realizuje projekty B+R, zarówno własne, jaki zlecane przez klientów Spółki.
Realizacja projektu pozwoliła na większą profesjonalizację prowadzonych prac B+R, lepsze zaspokojenie zgłaszanych potrzeb klientów poprzez zinstytucjonalizowanie systemu prowadzenia projektów z zakresu B+R, skrócenie czasu realizacji prac B+R oraz zwiększenie możliwości w zakresie opracowywania i wdrażania do produkcji i sprzedaży nowych produktów firmy. 

 

Wartość projektu: 2 337 000,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 1 045 000,00 PLN

 

Usługa obejmowała opracowanie pełnej dokumentacji projektowej, a także kompleksowe wsparcie na etapie realizacji samego projektu tj. m.in. wdrożenie wyodrębnionej ewidencji księgowej kosztów, opracowanie i wdrożenie polityki promocji przedsięwzięcia, przygotowanie i przeprowadzenie procedur związanych z wyborem wykonawców,  rozliczenie projektu, przygotowanie do kontroli projektu oraz asysta w trakcie kontroli.