Obserwuj nas:

EBA Sp. z o.o.

Tytuł projektu: „Wdrożenie na rynek innowacyjnego automatu vendingowego”
Realizacja projektu dla: EBA Sp. z o.o.

 

Projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.2.2  Kredyt na innowacje technologiczne.

Celem projektu było wdrożenie technologii produkcji automatów vendingowych wyposażonych w nową konstrukcję kluczowych elementów urządzenia tj. drzwi, szuflad produktowych i sprężyn wydających oraz wyposażonych w system Sense & Smell emitujący zapachy i mający na celu przyciągniecie uwagi klienta. Realizacja projektu pozwoliła Spółce na wdrożenie wyników prac badawczo – rozwojowych prowadzonych od kilku lat w przedsiębiorstwie. Ponadto umożliwiła także znaczącą modernizację posiadanego parku maszynowego i automatyzację procesów produkcyjnych.

 

Wartość projektu: 6 481 300,00 PLN
Dofinansowanie projektu z EFRR: 2 527 707,00 PLN

 

Usługa obejmowała opracowanie pełnej dokumentacji projektowej, a także kompleksowe wsparcie na etapie realizacji samego projektu tj. m.in. wdrożenie wyodrębnionej ewidencji księgowej kosztów, opracowanie i wdrożenie polityki promocji przedsięwzięcia, przygotowanie i przeprowadzenie procedur związanych z wyborem wykonawców,  rozliczenie projektu, przygotowanie do kontroli projektu oraz asysta w trakcie kontroli.