Obserwuj nas:

Eltel Networks Energetyka S.A.

Tytuł projektu: „Prace badawcze w kierunku opracowania nowych metod analizy stanu technicznego infrastruktury elektroenergetycznej”

Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w ramach podziałania 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw.

 

Przedmiotem projektu jest prowadzenie prac B+R przez Wnioskodawcę. Planowany zakres prac obejmuje opracowanie elementów technologii prewencyjnego utrzymania obiektów infrastruktury elektroenergetycznej przy wykorzystaniu nowoczesnych metod pozyskania przestrzennych danych cyfrowych i tworzenia wirtualnych, również trójwymiarowych, modeli obiektów elektroenergetycznych z możliwością symulacji dowolnych stanów pracy w odniesieniu do linii napowietrznych i stacji elektroenergetycznych WN i NN.

 

Wartość ogółem: 2 648 250.00 PLN
Wnioskowane dofinansowanie: 918 822.15 PLN

 

 

Tytuł projektu: Rozbudowa Centrum Badawczo - Rozwojowego Eltel Networks Energetyka S.A.

Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w ramach podziałania 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw.

 

Przedmiotem jest rozbudowa infrastruktury B+R funkcjonującej obecnie w Eltel Networks Energetyka S.A. Projekt jest rozszerzeniem realizowanego obecnie projektu stworzenia ośrodka CBR współfinansowanego z POIR 2.1. Zakres przedsięwzięcie obejmuje wyposażenie CBR-u w urządzenia do prowadzenia prac dotyczących systemów zarządzania energią w instalacjach OZE zintegrowanych z magazynami energii pracujących w trybach on-grid/off-grid.

 

Wartość ogółem: 1 434 290.70 PLN
Wnioskowane dofinansowanie: 535 235.31 PLN

Usługa obejmowała świadczenie kompleksowych usług doradczych w zakresie przygotowania dwóch wniosków o dofinansowanie projektu do działania 1.2 Innowacyjne firmy, poddziałania 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego