Obserwuj nas:

Gmina Miejska Mielec

Tytuł projektu: Inteligentny Mielec - eMiasto Przyszłości.
Realizacja projektu dla: Gmina Miejska Mielec

 

Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  2014-2020 w ramach 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług.

Głównym celem projektu był rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Miejskiej Mielec poprzez dostarczenie mieszkańcom gminy i podmiotom gospodarczym nowoczesnej, otwartej i cyfrowej platformy e-usług administracji lokalnej. Przedmiotem projektu była realizacja szeregu działań merytorycznych mających doprowadzić do uruchomienia w Gminie Miejskiej Mielec 34 e-usług o co najmniej trzecim poziomie dojrzałości świadczonych w układzie A2A i A2C.

 

Wartość projektu: 7 188 384,45 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 5 026 342,15 PLN

 

Usługa obejmowała

  1. Wykonanie inwentaryzacji zasobów IT oraz opracowanie założeń i kierunków rozwoju systemów teleinformatycznych na lata 2015-2020, 
  2. Wybór Strategicznego Projektu Informatycznego
  3. Opracowanie Studium Wykonalności Projektu
  4. Opracowanie wniosku o dofinansowanie Projektu wraz z załącznikami
  5. Doradztwo przy przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego