Obserwuj nas:

Mistero Milano Sp. z o.o.

Tytuł projektu: „Promocja produktów firmy Mistero Milano na rynkach zagranicznych”.
Realizacja projektu dla: Mistero Milano Sp. z o.o.

 

Projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 w ramach poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Przedmiotem projektu było wsparcie firmy Mistero Milano w poszerzeniu jej działalności eksportowej. Było to możliwe poprzez przeprowadzenie spójnego programu promocji produktów firmy na zagranicznych rynkach perspektywicznych, ze szczególnym uwzględnieniem rynku ukraińskiego oraz rynku ZEA. Program promocji obejmował uczestnictwo w dziewięciu międzynarodowych imprezach targowych, najistotniejszych dla branży oraz wykorzystanie doradztwa i szkoleń w zakresie obecności na nowych rynkach perspektywicznych.

 

Wartość projektu: 1 172 530,12 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 599 846,40 PLN

 

Usługa obejmowała opracowanie pełnej dokumentacji projektowej, a także kompleksowe wsparcie na etapie realizacji samego projektu tj. m.in. wdrożenie wyodrębnionej ewidencji księgowej kosztów, opracowanie i wdrożenie polityki promocji przedsięwzięcia, przygotowanie i przeprowadzenie procedur związanych z wyborem wykonawców,  rozliczenie projektu, przygotowanie do kontroli projektu oraz asysta w trakcie kontroli.