Obserwuj nas:

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie

Tytuł projektu: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury do odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych oraz rozbudowa sieci wodociągowej w aglomeracji Nowa Dęba”
Realizacja projektu dla: Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w nowej Dębie

 

Celem projektu jest kompleksowe rozwiązanie istniejących problemów gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji i dostosowanie istniejącego systemu ściekowego do wymogów dyrektywy 91/271/EWG. Przedsięwzięcie jest obecnie w fazie realizacji. 

Realizacja projektu obejmowała budowę hali produkcyjnej oraz zakup maszyn i urządzeń stanowiących linię technologiczną do produkcji nowych kabin lakierniczych.
Celem projektu było wdrożenie do produkcji i wprowadzenie na rynek innowacji produktowej w postaci modułowej kabiny do malowania wyposażonej w innowacyjny system omywania ścian kabiny powietrzem. 

 

Wartość brutto projektu -  37 020 866,35 zł. 
Wartość dofinansowania - 19 207 216,79 zł.


Usługa obejmowała opracowanie pełnej dokumentacji projektowej, w tym wniosku o dofinansowanie, studium wykonalności oraz załączników.