MJC logo-min

Small mid-caps i mid-caps. Nowe klasy firm w funduszach unijnych.

Nowa perspektywa 2021 – 2027 przynosi nam kilka zmian. Jedną z najważniejszych jest dopuszczenie firm spoza sektora MŚP do możliwości ubiegania się o dotacje na działania inwestycyjne. Taka możliwość będą miały szczególnie firmy, które określono mianem small mid-caps oraz mid-caps. Small mid-caps, czyli mała spółka o średniej kapitalizacji to przedsiębiorstwo, które zatrudnia od 250 do […]

Trudna definicja MŚP

Ustalenie statusu firmy w kontekście tego, czy należy do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, czy też nie, to pierwszy krok w procesie aplikowania o środki pomocowe, w tym też o dotacje unijne. Niestety nowa definicja małego i średniego przedsiębiorstwa (definicja MŚP) nastręcza rodzimym firmom dużych problemów przy prawidłowym wyliczeniu swojego statusu. Od kilku lat funkcjonuje w Polsce […]

Skip to content