Obserwuj nas:

Przygotujemy dla Ciebie
ANALIZY BIZNESOWE

Jednym z najważniejszych celów biznesowych jest rozwój firmy. Aby stał się on możliwy, potrzebna jest strategia rozwojowa uwzględniająca kluczowe dla przedsiębiorstwa przedsięwzięcia inwestycyjne. Zajmiemy się jej  opracowaniem i dostarczymy całą potrzebną Twojej firmie dokumentację.

Dla Twojej organizacji stworzymy:

 • biznes plan inwestycji,
 • wariantową strategię rozwoju,
 • strategię promocji z określeniem narzędzi promocyjnych,
 • badania rynku pod kątem wprowadzenia nowego produktu,
 • analizę rynku w związku z zaistnieniem na nowym rynku zbytu,
 • prognozy i analizy finansowe,
 • wyceny przedsiębiorstw oraz poszczególnych składników majątku.

Dokładnie określimy potrzeby przedsiębiorstwa, aby móc opracować dokumentację zapewniającą realne szanse na uzyskanie środków potrzebnych do realizacji przedsięwzięć kluczowych dla rozwoju firmy i jej umocnienia na rynku. W razie potrzeby stworzymy programy restrukturyzacji oraz programy naprawcze, ponadto udzielimy wszelkiego wsparcia przy tworzeniu planów marketingowych.

Pomożemy też w przygotowaniu:

 • ocen oddziaływania inwestycji na środowisko,
 • opinii o innowacyjności technologii,
 • dokumentów aplikacyjnych o środki Unii Europejskiej i kredyty,
 • analiz ekonomiczno-technicznych niezbędnych do uzyskania dofinansowania zewnętrznego.

Podpowiemy, jak optymalnie wykorzystać zasoby przedsiębiorstwa i w pełni zrealizować wszystkie założenia strategii rozwojowej.