Obserwuj nas:

Pozyskamy dla ciebie
DOTACJE UNIJNE

Każda inicjatywa ukierunkowana na rozwój przedsiębiorstwa jest inwestycją w przyszłość własnego biznesu. Jednak jej efektywna realizacja bardzo często uzależniona jest od dodatkowych źródeł finansowania. Jeśli więc potrzebujesz środków na rozwój firmy, pomożemy Ci je uzyskać.

Zapewniamy wsparcie w pozyskiwaniu dotacji z Unii Europejskiej obejmujące:

  • ocenę możliwości aplikowania o środki,
  • przygotowanie strategii aplikowania na nowy okres programowania 2014 – 2020,
  • obsługę procesu przygotowania dokumentacji projektowej tj. wniosku o dofinansowanie, biznes planu, studium wykonalności i niezbędnych załączników,
  • obsługę procesu realizacji projektu tj. wdrożenie wyodrębnionej ewidencji księgowej kosztów, przygotowanie i przeprowadzenie procedur związanych z wyborem wykonawców, rozliczenie projektu, przygotowanie do kontroli projektu oraz asysta w trakcie kontroli.

Przygotujemy wszelkie dokumenty wymagane przy ubieganiu o dotacje unijne. Zadbamy o każdy aspekt tak na etapie ich przygotowywania, jak i późniejszego wnioskowania. Zapewnimy też wsparcie w trakcie realizacji inicjatywy, aż do momentu jej zakończenia.

Pomożemy Ci również:

  • przygotować Twoich pracowników do samodzielnego zarządzania projektami dofinansowanymi ze środków publicznych,
  • ocenić realizację projektu poprzez przeprowadzenie audytu przedsięwzięcia,
  • opracować i wdrożyć politykę promocji przedsięwzięcia.

Zapewnimy wsparcie i konsulting merytoryczny w zakresie dotacji unijnych, aby mieć pewność sukcesu Twojej inicjatywy.