Obserwuj nas:

Przygotujemy dla Ciebie
TARGI I MISJE HANDLOWE

Wejście na nowe rynki zbytu to szereg dodatkowych korzyści, zapewniających przedsiębiorstwu stabilną pozycję i przewagę konkurencyjną. Rozszerzenie działalności wymaga stworzenia strategii zdobycia rynku, którą jesteśmy w stanie przygotować dla Twojej firmy.

Na potrzeby wyjścia z ofertą do nowych klientów możemy:

  • opracować strategię internacjonalizacji firmy,
  • opracować plany wejścia na nowe rynki zbytu,
  • poszukać partnerów handlowych,
  • pozyskać dofinansowanie pozwalające na ekspansję,
  • przygotować się do udziału w targach i misjach handlowych,
  • zorganizować wyjazd na imprezy targowe.

W celu optymalnego dostosowania do warunków panujących na nowych rynkach dokładnie określimy potencjał przedsiębiorstwa i sprecyzujemy kluczowy cel przedsięwzięcia. Dzięki temu szanse na zdobycie pozycji będą większe, a jej utrzymanie w perspektywie czasu łatwiejsze. 

Udzielimy wsparcia w:

  • analizie strategicznej rynków docelowych pod kątem prawnym i ekonomicznym,
  • wyborze kierunków przedsięwzięcia najlepszych dla przedsiębiorstwa,
  • wyborze metod działania w związku z planowanym poszerzeniem działalności,
  • organizacji promocji firmy i jej oferty.

Poszukiwanie nowych rynków zbytu, jest ważne dla zdobywania nowych klientów. Zadbamy o to, aby to przedsięwzięcie zakończyło się pełnym sukcesem.