Obserwuj nas:

Wesprzemy Cię
W ZARZĄDZANIU TWOIMI PROJEKTAMI

Projekty wdrażane są w przedsiębiorstwie w związku z potrzebą realizacji celów biznesowych, których osiągnięcie jest warunkiem dalszego rozwoju. Aby jednak zapewniły zakładane efekty, wymagają sprawnego zarządzania. I możemy Ci w tym pomóc na wszystkich etapach projektu.

Dobrze realizowany projekt to: 

 • wydajność, poprzez optymalizację czasu i ograniczenie jest strat,
 • satysfakcja klienta, ze względu na terminowo dostarczane produkty,
 • przewaga nad konkurencją, wynikająca z rzetelności, 
 • elastyczność, polegająca na realizowaniu większej ilości przedsięwzięć,
 • poprawa oceny ryzyka, czyli ograniczenie sytuacji nagłych i niespodziewanych w projekcie,
 • zadowolenie pracowników, którzy dobrze znają zakres swoich obowiązków,
 • poprawa wyników finansowych firmy, a więc i zysków dla jej właścicieli i udziałowców.

Udzielamy wsparcia na każdym etapie projektu: definiowania, planowania, realizacji, zamknięcia i trwałości. Dokładnie określimy zakres projektu, jego cele i formuły realizacji. Opracujemy założenia, wskażemy partnerów i źródła finansowania. Przygotujemy wszystkie niezbędne dokumenty, w tym biznesplan, ponadto zapewnimy wsparcie w zakresie kontroli i monitoringu efektów.

Ponadto pomożemy Ci:

 • ocenić obecne zaawansowanie firmy w zakresie zarządzania projektami,
 • przygotować i wdrożyć metodykę zarządzania projektami dostosowaną do potrzeb Twojej firmy
 • przygotować profesjonalne zespoły projektowe i stworzyć Struktury Podziału Prac,
 • wykształcić profesjonalnych kierowników projektów, których kwalifikacje zostaną potwierdzone przez niezależne instytucje.

Podejmujemy się realizacji nawet najbardziej skomplikowanych projektów. Zawsze też korzystamy ze sprawdzonych technik z zakresu zarządzania, aby mieć pewność osiągnięcia pożądanych efektów.