Obserwuj nas:

Formularz kontaktowy

mjc sp. z o.o.
ul. Krośnieńska 32/2
35-505 Rzeszów
Tel. 17 715 02 06
E-mail: biuro@mjc.com.pl
Zgodnie z art. 6 ust. 1 a Ogólnego rozporządzenie o ochronie danych (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Michał Janas Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie (35-505), ul. Krośnieńska 32 lok. 2, podanych przeze mnie w formularzu kontaktowym, w celu realizacji kontaktu.

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Michał Janas Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie (35-505), ul. Krośnieńska 32 lok. 2 nr tel. 17 715 02 06, adres email:  biuro@mjc.com.pl
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 a) RODO w celu związanym z realizacją kontaktu poprzez stronę internetową: www.mjc.com.pl.
3. Niniejsze dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania kontaktu.
4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich  danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania  oraz prawo  do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.
5. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6. Podanie danych osobowych jest fakultatywne, lecz brak ich podania uniemożliwia kontakt.
7. Niniejsze dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.