MJC logo-min

4 dotacje unijne dla firm produkcyjnych o które warto się starać w 2024 r.

W ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) oraz Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej (FEPW)  dostępne są harmonogramy naborów wniosków na lata 2021 – 2027. Jako, że rok 2023 powoli już się kończy, warto zapoznać się z  propozycjami dotacji dla firm w kolejnym już roku. Dotacje unijne 2024 pozwolą na uzyskanie finansowego zastrzyku, dzięki czemu przedsiębiorstwa mogą zwiększyć swoją konkurencyjność poprzez rozwój nowych produktów i technologii, optymalizacje procesów a tym samym rozwinąć nowe rynki zbytu. Unia Europejska coraz bardziej stawia na zielone, zrównoważone rozwiązania co znajduje odzwierciedlenie w przygotowanych programach dotacyjnych. Poniżej zostały zestawione cztery najciekawsze naszym zdaniem konkursy dla firm produkcyjnych na które warto zwrócić uwagę w 2024 roku.

I. Działanie 1.1: Ścieżka SMART (FENG)

Dofinansowanie w ramach Ścieżki SMART można przeznaczyć na różnorodne cele, takie jak wynagrodzenia pracowników działu badawczo-rozwojowego, podwykonawstwo, zakup prototypowej linii produkcyjnej, zakup surowców i materiałów, wartości niematerialne i prawne, wynajem powierzchni, itp.  W ramach jednego projektu można ubiegać się o dofinansowanie różnorodnych przedsięwzięć, co stanowi cechę wyróżniającą ten program.

Projekt modułowy pozwala na zawarcie w jednym wniosku aplikacyjnym różnych rodzajów inwestycji, które mogą być powiązane lub całkowicie odrębne. Dofinansowanie może wynosić do 80% kosztów projektu, przy czym to zależy od wielkości przedsiębiorstwa i lokalizacji inwestycji. Ścieżka SMART jest jednym z kluczowych elementów Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027. Jej głównym celem jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych oraz innowacyjnych w przedsiębiorstwach poprzez przeprowadzanie prac badawczo-rozwojowych i wprowadzanie innowacji.

Wspierane działania są związane z dostosowaniem firm do wyzwań wynikających z Europejskiego Zielonego Ładu oraz rosnącej cyfryzacji, rozwijania infrastruktury badawczej, internacjonalizacji oraz podnoszenia kwalifikacji pracowników. W ramach Działania 1.1 FENG, które obejmuje Ścieżkę SMART, wsparcia mogą ubiegać się zarówno mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa (MŚP) jak i przedsiębiorstwa, które nie spełniają kryteriów MŚP, a także konsorcja.

Daty naborów:

 • 15 grudnia 2023 – 8 lutego 2024 (nabór dla konsorcjów przedsiębiorstw MŚP z dużymi przedsiębiorstwami oraz przedsiębiorstw każdej wielkości z organizacjami badawczymi lub z NGO – alokacja 1 335 mln zł)
 • kwiecień – maj 2024 (nabór dla konsorcjów MŚP – alokacja 220 mln zł)
 • czerwiec – październik 2024 (nabór dla pojedynczych MŚP – alokacja 890 mln zł;  nabór dla pojedynczych dużych przedsiębiorstw – alokacja 890 mln zł)

 

II. Działanie 2.25:  Promocja marki innowacyjnych MŚP (FENG)

Wsparcie ma na celu promowanie marek produktowych polskich małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) poprzez wykorzystanie Marki Polskiej Gospodarki. Ten program jest skierowany do rodzimych firm, które mają duży potencjał eksportowy na rynkach międzynarodowych. Wsparcie będzie przyznawane projektom przedsiębiorców, którzy posiadają istotne zdolności eksportowe na międzynarodowych rynkach. Te projekty zakładają uczestnictwo w określonych przez ministra ds. gospodarki wydarzeniach targowych i konferencyjnych, które są kluczowe dla rozwoju wybranych branż gospodarki.

Dodatkowo, wsparcie może być udzielane na wyjazdowe misje gospodarcze prowadzone na tych zagranicznych rynkach. Jednak nie wszystkie małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora MŚP kwalifikują się do otrzymania wsparcia w ramach tego naboru. Regulamin konkursu określa konkretne branże, które wykazują wyjątkowy potencjał w kontekście internacjonalizacji. Jednak lista obszarów, które mogą liczyć na wsparcie, jest stosunkowo obszerna i obejmuje różnorodne rodzaje przedsiębiorstw. To wsparcie finansowe umożliwi tym firmom promowanie swoich marek za granicą.

Poziom dofinansowania wynosi 50% przy czym nie określono minimalnej, ani maksymalnej wartości projektu. Więcej o tym programie napisaliśmy we wcześniejszym artykule.

Daty naborów:

 • 16. kwietnia 2024 – 21. maja 2024 – alokacja 100 mln zł

 

III. Działanie 3.1: Kredyt ekologiczny (FENG)

Kolejnym instrumentem wsparcia dla przedsiębiorców jest tzw. „Kredyt ekologiczny,” współfinansowany w ramach Programu 3.1 – „Finansowanie działań promujących ochronę środowiska i klimatu” FENG. Pomimo nazwy „kredyt,” jest to w rzeczywistości forma dotacji, która ma na celu wspieranie przedsiębiorców dążących do wprowadzenia rozwiązań zgodnych z zasadami ochrony środowiska. Ta bezzwrotna dotacja jest wypłacana w formie „premii ekologicznej,” co oznacza dofinansowanie do spłaty części kapitału kredytu zaciągniętego w banku komercyjnym, przeznaczonego przez beneficjenta na finansowanie projektów zwiększających efektywność energetyczną związanej z działalnością przedsiębiorstwa.

Kredyt jest dostępny dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a BGK spłaci część kredytu za beneficjenta, w zakresie od 20% do 70% (kwota spłaty zależy od lokalizacji). Wsparcie jest przeznaczone na inwestycje związane z szeroko rozumianą transformacją w zakresie efektywności energetycznej, w tym zmiany źródeł energii na bardziej ekologiczne oraz oszczędności energetyczne w związku z procesami realizowanymi w firmie. Projekty mogą obejmować modernizację istniejącej infrastruktury, zakup instalacji energii odnawialnej (OZE), zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz usługi doradcze.

Proces ubiegania się o „Kredyt ekologiczny” składa się z 7 kroków:

 1. Uzyskanie promesy kredytowej w banku komercyjnym
 2. Przeprowadzenie audytu energetycznego, w którym oszczędności energii muszą wynosić co najmniej 30%
 3. Złożenie wniosku w Banku Gospodarstwa Krajowego
 4. Ocena wniosku
 5. Podpisanie umów z bankiem komercyjnym dotyczących kredytu technologicznego oraz z BGK w sprawie dofinansowania
 6. Realizacja projektu
 7. Przyznanie premii ekologicznej

 

Aby aplikować skutecznie, kluczowe jest przeprowadzenie audytu energetycznego, który potwierdzi oszczędności energii na poziomie co najmniej 30%. Ważne jest także, aby przygotować się do pozytywnej oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa. Warto zatem zacząć od odpowiednich analiz finansowych.

Daty naborów:

 • 25. kwietnia 2024 – 25. lipca 2024 – alokacja 660 mln zł

 

IV. Działanie 1.4: Wzornictwo w MŚP (FEPW)

Wzornictwo w MŚP to wsparcie w zakresie wzornictwa dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, gdzie finansowanie ukierunkowane jest na wykorzystanie procesów projektowania, które pomagają firmom dostosować się lepiej do potrzeb i oczekiwań swoich klientów. Celem tego wsparcia jest zwiększenie atrakcyjności oferowanych produktów, co przekłada się na poprawę pozycji firmy na rynku. Dofinansowanie będzie przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem strategii projektowania oraz jej wdrożeniem w działalności przedsiębiorstwa.

Projekty ubiegające się o finansowanie powinny skupiać się na dwóch kluczowych elementach: obszarze koncepcyjnym oraz obszarze implementacyjnym. Oznacza to, że możliwe jest opracowanie strategii projektowania, ale także zakup niezbędnych maszyn i urządzeń do jej wdrożenia. Realizując ten cel, przedsiębiorstwa mogą otrzymać grant w wysokości nawet do 3 mln zł.

Maksymalna kwota dostępna do wykorzystania na koszty związane z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii projektowania wynosi 70 tys. zł.

Wysokość wsparcia jest zróżnicowana, a zależy od charakteru konkretnych wydatków:

 1. Dla maszyn, urządzeń i robotów budowlanych, poziom wsparcia zależy od lokalizacji firmy oraz jej wielkości, zgodnie z mapą pomocy regionalnej. Maksymalna intensywność wsparcia wynosi 70%
 2. Usługi doradcze związane z przeprowadzeniem audytu projektowania, opracowaniem strategii projektowania, usługi doradcze niezbędne do wdrożenia strategii projektowania, usługi szkoleniowe oraz ustanowienie i utrzymanie zabezpieczenia zaliczki mogą liczyć na wsparcie na poziomie 85%.
 3. Usługi doradcze niezbędne do wdrożenia strategii projektowania kwalifikują się do wsparcia na poziomie 50%.

 

O wsparcie finansowe mogą się ubiegać firmy z sektora MŚP, które prowadzą swoją działalność na obszarze Polski Wschodniej tj.:

 • Warmińsko-mazurskie
 • Podlaskie
 • Mazowieckie (bez Warszawy i otaczających ją powiatów)
 • Lubelskie
 • Świętokrzyskie
 • Podkarpackie


Daty naborów:

 • maj 2024 – lipiec 2024

 

Unijne wsparcie może stanowić znaczący impuls dla rozwoju firm produkcyjnych, pomagając im w inwestycjach, innowacjach i zwiększaniu konkurencyjności. Jednak warto pamiętać, że proces ubiegania się o dotacje unijne jest czasochłonny i skomplikowany, dlatego firma powinna dokładnie zrozumieć wymagania i procedury oraz ewentualnie skorzystać z pomocy specjalistów w dziedzinie pozyskiwania funduszy unijnych.

MJC oferuje usługi w zakresie oceny szans na otrzymanie dotacji, napisania wniosku o dofinansowanie oraz zarządzania projektem i jego rozliczaniem. Zapraszamy do kontaktu.

dotacje_unijne_feng_fepw

Skip to content