Inwestycje w dywersyfikację działalności sektora HoReCa / KPO (A1.2.1.)

Cel finansowania

Rozszerzenie lub zmiana profilu działalności podmiotów, w szczególności przedsiębiorstw z sektorów najbardziej poszkodowanych w wyniku pandemii COVID-19 (sektor HoReCa, turystyka, kultura)

Cel finansowania

Rozszerzenie lub zmiana profilu działalności podmiotów, w szczególności przedsiębiorstw z sektorów najbardziej poszkodowanych w wyniku pandemii COVID-19 (sektor HoReCa, turystyka, kultura)

Cel finansowania:

Rozszerzenie lub zmiana profilu działalności podmiotów, w szczególności przedsiębiorstw z sektorów najbardziej poszkodowanych w wyniku pandemii COVID-19 (sektor HoReCa, turystyka, kultura)

Ogłoszenie konkursu
2 kwietnia 2024
Start składania wniosków
6 maja 2024
Koniec przyjmowania wniosków
5 czerwca 2024
Maksymalne dofinansowanie

540 000 zł

Miejsce realizacji projektu

Cała Polska

Poziom dofinansowania

90%

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo MŚP

dotacje_horeca
Pobierz informacjępobierz PDF
pobierz PDF 
Więcej informacji na stronie projektupokaż szczegóły

opis projektu

Dla kogo

Dotacja jest przeznaczona dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z całej Polski z sektora HoReCa, turystyka i kultura, tj.

 • restauracje,
 • puby,
 • bary,
 • kawiarnie,
 • stołówki,
 • kantyny,
 • hotele,
 • pensjonaty,
 • ośrodki wypoczynkowe,
 • bazy noclegowe,
 • cukiernie,
 • pizzerie,
 • firmy cateringowe,
 • zakłady produkcji żywności,
 • stacjonarne i mobilne (foodtruck) punkty gastronomiczne z burgerami, kebabami etc.,
 • zakłady produkcji sprzętów, akcesoriów, tekstyliów i innych produktów wykorzystywanych w branży.

Kluczowe kryteria w naborze to:

 • rozpoczęcie projektu nie może mieć miejsca przed dniem złożenia wniosku
 • okres realizacji projektu nie może przekroczyć 12 kolejnych miesięcy od daty rozpoczęcia i musi zakończyć się najpóźniej 31 stycznia 2026 r.
 • spadek obrotów w wysokości co najmniej 30% w 2020 lub 2021 roku liczonych rok do roku,
 • w porównaniu z 2019 lub 2020 r. w przypadku gdy, przedsiębiorca zawiesił działalność przez co najmniej 6 miesięcy w 2020 r., spadek obrotów w 2021 r. jest porównywany do 2019 r
 • działalność musi być prowadzona przynajmniej od 1 stycznia 2020 r.
 • prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze hotelarstwa, gastronomii, turystyki lub kultury (zgodnie z wpisanym PKD):
  • Dział 55 – ZAKWATEROWANIE (55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z;
  • Dział 56 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM (56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z;
  • Dział 59 – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH (59.14.Z);
  • Dział 77 – WYNAJEM I DZIERŻAWA (77.21.Z, 77.34.Z, 77.35.Z;
  • Dział 79 – DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE (79.11.A, 79.11.B, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.B, 79.90.C;
  • Dział 82 – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (82.30.Z);
  • Dział 85 – EDUKACJA (85.51.Z);
  • Dział 91 – DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ (91.02.Z, 91.03.Z, 91.04.Z, 96.04.Z).

 

Na co

Wsparcie będzie udzielane projektom mającym na celu rozwój działalności lub zmianę dotychczasowego modelu biznesowego, obejmujące przede wszystkim:

 • inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną, jak na przykład roboty budowlane, budowa nowych linii produkcyjnych, zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wprowadzenia nowych produktów/usług
 • inwestycje związane z transformacją ekologiczną, wdrażanie rozwiązań z zakresu energii odnawialnej
 • inwestycje z wykorzystaniem technologii cyfrowych w celu zmiany sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa
 • podnoszenie kwalifikacji pracowników, w tym szkolenia związane z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników
 • usługi rozwojowe, takie jak opracowanie studium wykonalności, zmiany w modelu biznesowym, opracowanie procedur technicznych związanych z rozszerzeniem lub unowocześnieniem działalności przedsiębiorstwa.

Przykładowe rozszerzenia działalności:

 • rozszerzenie oferty wypożyczalni o sprzęt sportowy
 • dodanie usług cateringowych do oferty restauracji
 • wprowadzenie nowych produktów lub usług, takich jak wyroby o dłuższym terminie przydatności do spożycia czy usługi SPA
 • organizacja imprez okolicznościowych na zewnątrz hotelu.

Przykładowe wydatki:

 • Zakup sprzętu gastronomicznego
 • Wdrożenie systemów rezerwacji online
 • Zakup systemów zarządzania przedsiębiorstwem
 • Wybudowanie lub rozbudowa ogródka gastronomicznego
 • Zakup namiotu gastronomicznego
 • Inwestycje w urządzenia redukujące zużycie surowców i materiałów
 • Zakup urządzeń do minimalizacji ilości odpadów
 • Inwestycje w meble kuchenne lub ogrodowe
 • Montaż systemów klimatyzacji lub wentylacji
 • Instalacja fotowoltaiki, pomp ciepła lub magazynów energii
 • Prace budowlane, włączając remont obiektu lub budowę tarasu
 • Stworzenie stacji parkowania lub naprawy rowerów
 • Implementacja systemów automatyki budynków
 • Montaż stacji ładowania dla samochodów elektrycznych
 • Inwestycje w systemy automatyzujące pracę w kuchni lub obsłudze kelnerów
 • Szkolenia z zakresu technologii IT, zarządzania informacjami i danymi oraz zarządzania ryzykiem

 

Kwota i poziom dofinansowania

 • Wsparcie będzie udzielane jako bezzwrotne dotacje w ramach pomocy de minimis.
 • Stopień wsparcia: może wynosić do 90% kosztów netto.
 • Maksymalna wartość netto inwestycji: ograniczona do 600 000 tysięcy zł
 • Najwyższa możliwa kwota dofinansowania: 540 000 zł

 

Termin naboru

Nabór zostanie ogłoszony w I połowie 2024 r.

Kontakt

Zapraszamy do współpracy przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie.

 

 

////////////////////////////////////

umów bezpłatną konsultację

umów
bezpłatną
konsultację

Pytania? Jestem do Twojej dyspozycji

Michał Janas

////////////////////////////////////

umów bezpłatną konsultację

masz pytania? jestem do Twojej dyspozyji

Michał Janas

sprawdź także inne nabory

Tytuł projektu
Maksymalne dofinansowanie
Start naboru
Koniec naboru
Cel finansowania
540 000 zł
06/05/2024
05/06/2024
Rozszerzenie lub zmiana profilu działalności podmiotów, w szczególności przedsiębiorstw z sektorów najbardziej poszkodowanych w wyniku pandemii COVID-19 (sektor HoReCa, turystyka, kultura)
3 000 000 zł
07/05/2024
02/07/2024
Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców z Polski Wschodniej poprzez wsparcie procesów wzorniczych
50 000 000 eur
25/04/2024
25/07/2024
Inwestycja w infrastrukturę celem poprawy efektywności energetycznej
3 000 000 zł
01/08/2024
30/09/2024
Wdrażania rozwiązań automatyzacji i robotyzacji w MŚP, co ma przyczynić się do zwiększenia odporności na zmiany koniunkturalne oraz budowę przewagi konkurencyjnej
2 100 000 zł
01/09/2024
30/09/2024
Rozwój i konkurencyjność MŚP - inwestycje związane bezpośrednio ze sposobem produkcji lub świadczenia usług.
Zróżnicowane
27/06/2024
24/10/2024
Wzmocnienie innowacyjności przedsiębiorstw i wzrost ich konkurencyjności
3500 EUR
22/01/2024
06/12/2024
Zwiększenie dostępności usług w zakresie własności intelektualnej dla małych przedsiębiorstw i wspieranie konkurencyjności MŚP dzięki lepszemu wykorzystaniu i ochronie ich własności intelektualnej
Tytuł projektuDofinansowanie działań płatnika składek: poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy / ZUS (2024.01)
Maksymalne dofinansowanie300 000 zł
Start naboru26/02/2024
Koniec naboru27/03/2024
Cel finansowaniaPoprawa warunków na stanowiskach pracy
Tytuł projektuWdrożenie prac B+R, innowacji przez MŚP / Wsparcie MŚP / FE dla Podkarpacia (1.3)
Maksymalne dofinansowaniedo 2 100 000 zł
Start naboru01/03/2024
Koniec naboru15/04/2024
Cel finansowaniaWzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności
Tytuł projektuProjekt EENergy – Poprawa Efektywności Energetycznej dla MŚP w Europie
Maksymalne dofinansowanie10 000 eur
Start naboru01/02/2024
Koniec naboru15/05/2024
Cel finansowaniaPoprawa ogólnej wydajności energetycznej o co najmniej 5% , Pomoc europejskim MŚP w zmaganiu się z presją wynikającą ze zwiększonych cen energii i zakłóceń w łańcuchach dostaw
Tytuł projektuPoprawa efektywności energetycznej wraz z instalacją OZE w dużych i średnich przedsiębiorstwach / Efektywność energetyczna / FENX (1.1)
Maksymalne dofinansowanie
Start naboru30/04/2024
Koniec naboru29/05/2024
Cel finansowaniaPoprawa efektywności energetycznej wraz instalacją OZE
Tytuł projektuInwestycje w dywersyfikację działalności sektora HoReCa / KPO (A1.2.1.)
Maksymalne dofinansowanie540 000 zł
Start naboru06/05/2024
Koniec naboru05/06/2024
Cel finansowaniaRozszerzenie lub zmiana profilu działalności podmiotów, w szczególności przedsiębiorstw z sektorów najbardziej poszkodowanych w wyniku pandemii COVID-19 (sektor HoReCa, turystyka, kultura)
Tytuł projektuWzornictwo w MŚP / FEPW (1.4)
Maksymalne dofinansowanie3 000 000 zł
Start naboru07/05/2024
Koniec naboru02/07/2024
Cel finansowaniaZwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców z Polski Wschodniej poprzez wsparcie procesów wzorniczych
Tytuł projektuKredyt ekologiczny / FENG (3.1)
Maksymalne dofinansowanie50 000 000 eur
Start naboru25/04/2024
Koniec naboru25/07/2024
Cel finansowaniaInwestycja w infrastrukturę celem poprawy efektywności energetycznej
Tytuł projektuAutomatyzacja i robotyzacja w MŚP / FEPW (1.2)
Maksymalne dofinansowanie3 000 000 zł
Start naboru01/08/2024
Koniec naboru30/09/2024
Cel finansowaniaWdrażania rozwiązań automatyzacji i robotyzacji w MŚP, co ma przyczynić się do zwiększenia odporności na zmiany koniunkturalne oraz budowę przewagi konkurencyjnej
Tytuł projektuWsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji / Wsparcie MŚP / FE dla Podkarpacia (1.3)
Maksymalne dofinansowanie2 100 000 zł
Start naboru01/09/2024
Koniec naboru30/09/2024
Cel finansowaniaRozwój i konkurencyjność MŚP - inwestycje związane bezpośrednio ze sposobem produkcji lub świadczenia usług.
Tytuł projektuŚcieżka SMART / FENG (1.1)
Maksymalne dofinansowanieZróżnicowane
Start naboru27/06/2024
Koniec naboru24/10/2024
Cel finansowaniaWzmocnienie innowacyjności przedsiębiorstw i wzrost ich konkurencyjności
Tytuł projektuFundusz MŚP „Ideas Powered for business” – Bony własności intelektualnej / EUIPO
Maksymalne dofinansowanie3500 EUR
Start naboru22/01/2024
Koniec naboru06/12/2024
Cel finansowaniaZwiększenie dostępności usług w zakresie własności intelektualnej dla małych przedsiębiorstw i wspieranie konkurencyjności MŚP dzięki lepszemu wykorzystaniu i ochronie ich własności intelektualnej

arrange a free consultation


Michal_Janas_QR_Code

Zeskanuj kod i dodaj mnie do listy kontaktów

Zeskanuj kod i dodaj mnie do listy kontaktów

skontaktuj się z nami