Narzędzia i rozwiązania wspomagające powstawania innowacji

////////////////////

Innowacje stanowią fundamentalny element sukcesu w dzisiejszym świecie biznesu. Firmy muszą stale dążyć do doskonalenia swoich produktów, usług, procesów i technologii, aby pozostać konkurencyjnymi na coraz bardziej wymagającym rynku. W tym celu stosowane są różne metody i narzędzia wspomagające innowacje – ich powstawanie, rozwój i analizę w aspekcie ich dalszego przełożenia na wzrost sprzedaży, czy rozpoznawalność marki. Jednakże zanim przejdziemy do narzędzi, kilka słów o innowacjach w kontekście dotacji unijnych.

Co to jest innowacja?

W celu oceny projektów ubiegających się o wsparcie publiczne, na przykład w ramach funduszy unijnych, stosuje się definicje zawarte w publikacji OECD znaną jako „Podręcznik Oslo: Zasady Gromadzenia i Interpretacji Danych Dotyczących Innowacji” (Oslo Manual).

Definicja innowacji zawarta w podręczniku Oslo Manual jest bardzo obszerna i oznacza wprowadzenie nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań produktowych, procesowych, marketingowych lub organizacyjnych do działalności gospodarczej. W zależności od rodzaju innowacji możemy je podzielić na 4 podstawowe kategorie:

 • Innowacja produktowa: Obejmuje wprowadzenie na rynek nowych produktów lub usług, które charakteryzują się nowymi lub znacząco ulepszonymi funkcjami lub właściwościami użytkowymi.
 • Innowacja procesowa: Dotyczy wdrożenia nowych lub ulepszonych metod produkcji lub dostawy. Obejmuje znaczące zmiany w technologii, sprzęcie i/lub oprogramowaniu. Często celem innowacji procesowej jest obniżenie kosztów produkcji lub dostawy.
 • Innowacja marketingowa: Polega na wprowadzeniu nowych strategii marketingowych związanych z istotnymi zmianami w projektach produktów lub opakowaniach, dystrybucji, promocji lub strategiach cenowych. Jej celem jest m.in. wzmocnienie pozycji produktu na rynku, zdobycie nowych rynków lub poszerzenie segmentu klientów.
 • Innowacja organizacyjna: Oznacza wprowadzenie nowych metod organizacyjnych w zasadach funkcjonowania firmy, w organizacji miejsca pracy lub w relacjach z otoczeniem. Celem innowacji organizacyjnych jest m.in. optymalizacja kosztów firmy poprzez usprawnienie wewnętrznych procesów, takich jak procesy administracyjne.

Warto podkreślić, że w przypadku ubiegania się o finansowanie w ramach funduszy UE, regulaminy konkursów dopuszczają projekty skoncentrowane na innowacjach produktowych lub procesowych. Innowacje marketingowe lub organizacyjne mogą stanowić dodatkową wartość projektu.

Narzędzia i rozwiązania wspomagające powstawania innowacji

O innowacji możemy mówić wtedy gdy dane rozwiązanie jest nowe, przynajmniej w skali przedsiębiorstwa. Jednak prawdziwym sukcesem na rynku są przełomowe innowacje o zasięgu krajowym, czy nawet globalnym, które adresują zidentyfikowane potrzeby docelowych klientów. Dlatego warto świadomie zarządzać innowacyjnością w firmie, wykorzystując do tego dedykowane narzędzia wspierające innowacje, które optymalizują proces ich opracowywania i wdrażania.

Istnieje wiele rozwiązań, które mogą pomóc w optymalizacji procesu opracowywania i wdrażania innowacji. Zostały one przedstawione poniżej:

 • Systemy zarządzania innowacjami (IMS): IMS to specjalne oprogramowanie zaprojektowane do zarządzania całym cyklem życia innowacji. Pomagają w gromadzeniu, ocenie, wdrażaniu i monitorowaniu pomysłów innowacyjnych oraz projektów.
 • Narzędzia do crowdsourcingu: Platformy do crowdsourcingu, takie jak IdeaScale czy Spigit, pozwalają firmom zbierać i zarządzać pomysłami na innowacje od pracowników, klientów i innych interesariuszy.
 • Systemy do zarządzania projektem: Takie narzędzia jak Trello, Asana czy Microsoft Project pomagają w planowaniu, śledzeniu i zarządzaniu projektami innowacyjnymi.
 • Narzędzia do analizy danych: Narzędzia do analizy danych, takie jak Tableau czy Power BI, pomagają w wydobyciu cennych informacji z danych, co może wspomóc w identyfikacji trendów i możliwości innowacyjnych.
 • Platformy do zarządzania wiedzą: Systemy do zarządzania wiedzą, na przykład Confluence czy SharePoint, ułatwiają dzielenie się informacjami wewnątrz organizacji i dokumentowanie postępów w projektach innowacyjnych.
 • Narzędzia do analizy konkurencji: Narzędzia do monitorowania konkurencji, takie jak SEMrush czy Ahrefs, pozwalają na śledzenie działań konkurentów i identyfikację luk w rynku, które można wykorzystać do innowacji.
 • Platformy do zarządzania portfelem projektów: Platformy takie jak Planisware czy Sciforma pozwalają na zarządzanie i ocenę portfela projektów innowacyjnych oraz alokację zasobów.
 • Narzędzia do prototypowania: Narzędzia takie jak Adobe XD czy Sketch pomagają w tworzeniu prototypów produktów i usług, co jest istotnym etapem w procesie innowacji.
 • Systemy do zarządzania dokumentacją projektową: Systemy takie jak M-Files czy SharePoint pomagają w organizacji i udostępnianiu dokumentacji projektowej, co ułatwia współpracę i dostęp do potrzebnych informacji.
 • Narzędzia do analizy efektywności innowacji: Narzędzia do pomiaru wyników projektów innowacyjnych i analizy zwrotu z inwestycji, takie jak Metrikus czy Brightidea, mogą pomóc w ocenie skuteczności innowacji.
 • Platformy do zarządzania relacjami z klientami (CRM): Systemy CRM, takie jak Salesforce czy HubSpot, mogą pomóc w zrozumieniu potrzeb klientów i zbieraniu informacji zwrotnej, co jest kluczowe dla innowacji produktowej i marketingowej.
 • Rozwiązania do tworzenia społeczności online: Tworzenie społeczności online wokół produktów i marek, na przykład przy użyciu narzędzi takich jak Lithium czy Vanilla Forums, może promować innowacje i zbierać cenne opinie klientów.

Wybór konkretnych narzędzi zależy od potrzeb i celów firmy oraz rodzaju innowacji, nad którymi pracuje. Istotne jest, aby dostosować narzędzia do konkretnego kontekstu i strategii innowacyjnej organizacji.

MJC oferuje usługi w zakresie oceny szans na otrzymanie dotacji, napisania wniosku o dofinansowanie oraz zarządzania projektem i jego rozliczaniem. Zapraszamy do kontaktu.

zobacz inne wpisy

Innowacja Produktowa i Procesowa Wzornictwo MSP

Wzornictwo w MŚP: Przewodnik po innowacjach produktowych i procesowych z przykładami

czytaj dalej
W świecie biznesu, gdzie konkurencja nigdy nie śpi, innowacja staje się kluczem do trwałego sukcesu i rozwoju. Właśnie z myślą o przedsiębiorcach, którzy chcą iść o krok dalej, już wkrótce (1.05.2024 - 31.07.2024) rusza nabór w ramach atrakcyjnego programu dla małych i średnich przedsiębiorstw Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego pt. "Wzornictwo w MŚP". Kluczowym aspektem tego…
cyberbezpieczny_samorzad

95 mln złotych dotacji dla polskich samorządów – kolejny sukces mjc

czytaj dalej
Powoli kończy się pierwszy kwartał 2024 roku, zatem czas na krótkie podsumowanie w obszarze największych osiągnięć naszej firmy w sektorze publicznym.  W ciągu ostatnich miesięcy nasza firma pozyskała w ramach dwóch programów dedykowanych cyfryzacji i cyberbezpieczeństwu ok 95 mln zł. Ten niewątpliwy sukces, został osiągnięty dzięki pracy naszych ekspertów we współpracy z lokalnymi władzami.  …

Nowe dotacje dla branż HoReCa, Turystyki i Kultury już wkrótce

czytaj dalej
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zakończyła proces naboru operatorów regionalnych w konkursie skierowanym do sektora HoReCa, turystyki i kultury, realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Projekt ten, oznaczony jako A1.2.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw, skupia się na produktywności, usługach oraz rozwijaniu kompetencji pracowników w kontekście dywersyfikacji. Pięciu operatorów zostało wybranych, a ich misją…

potrzebujesz wsparcia? zapraszamy do kontaktu


zobacz inne wpisy

Innowacja Produktowa i Procesowa Wzornictwo MSP

Wzornictwo w MŚP: Przewodnik po innowacjach produktowych i procesowych z przykładami

czytaj dalej
W świecie biznesu, gdzie konkurencja nigdy nie śpi, innowacja staje się kluczem do trwałego sukcesu i rozwoju. Właśnie z myślą o przedsiębiorcach, którzy chcą iść o krok dalej, już wkrótce (1.05.2024 - 31.07.2024) rusza nabór w ramach atrakcyjnego programu dla małych i średnich przedsiębiorstw Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego pt. "Wzornictwo w MŚP". Kluczowym aspektem tego…
cyberbezpieczny_samorzad

95 mln złotych dotacji dla polskich samorządów – kolejny sukces mjc

czytaj dalej
Powoli kończy się pierwszy kwartał 2024 roku, zatem czas na krótkie podsumowanie w obszarze największych osiągnięć naszej firmy w sektorze publicznym.  W ciągu ostatnich miesięcy nasza firma pozyskała w ramach dwóch programów dedykowanych cyfryzacji i cyberbezpieczeństwu ok 95 mln zł. Ten niewątpliwy sukces, został osiągnięty dzięki pracy naszych ekspertów we współpracy z lokalnymi władzami.  …

Nowe dotacje dla branż HoReCa, Turystyki i Kultury już wkrótce

czytaj dalej
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zakończyła proces naboru operatorów regionalnych w konkursie skierowanym do sektora HoReCa, turystyki i kultury, realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Projekt ten, oznaczony jako A1.2.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw, skupia się na produktywności, usługach oraz rozwijaniu kompetencji pracowników w kontekście dywersyfikacji. Pięciu operatorów zostało wybranych, a ich misją…

arrange a free consultation


Michal_Janas_QR_Code

Zeskanuj kod i dodaj mnie do listy kontaktów

Zeskanuj kod i dodaj mnie do listy kontaktów

skontaktuj się z nami