Nowe dotacje dla branż HoReCa, Turystyki i Kultury już wkrótce

////////////////////

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zakończyła proces naboru operatorów regionalnych w konkursie skierowanym do sektora HoReCa, turystyki i kultury, realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Projekt ten, oznaczony jako A1.2.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw, skupia się na produktywności, usługach oraz rozwijaniu kompetencji pracowników w kontekście dywersyfikacji.

Pięciu operatorów zostało wybranych, a ich misją jest wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w branżach hotelarskiej, gastronomicznej, cateringowej, turystycznej i kulturalnej na terenie całej Polski. KPO ma na celu zwiększenie odporności tych przedsiębiorstw, szczególnie dotkniętych skutkami pandemii COVID-19, poprzez unowocześnienie i dywersyfikację ich działalności w tych sektorach.

 

PODZIAŁ OPERATORÓW NA REGIONY

 • Region 1: kujawsko-pomorskie, pomorskie i zachodniopomorskie;
 • Region 2: mazowieckie, podlaskie i warmińsko-mazurskie;
 • Region 3: lubelskie, małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie;
 • Region 4: łódzkie, opolskie i śląskie;
 • Region 5: dolnośląskie, lubuskie i wielkopolskie.

 

SZCZEGÓŁY WSPARCIA DLA MŚP

W pierwszym kwartale 2024 roku PARP poda szczegóły warunków wsparcia MŚP przez operatorów, gdzie maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia wyniesie 600 tys. zł, a maksymalna dotacja to 540 tys. zł, z poziomem dofinansowania sięgającym nawet 90%. Wsparcie obejmuje zakres działań, takich jak roboty budowalne, budowa nowych linii produkcyjnych, zakup maszyn i urządzeń, inwestycje związane z zieloną transformacją, wykorzystanie technologii cyfrowych czy podnoszenie kwalifikacji.
 

SZEŚĆ KLUCZOWYCH KOMPONENTÓW KPO

KPO skoncentrowany jest na sześciu europejskich filarach reagowania na kryzys i budowania odporności, obejmujących zieloną transformację, transformację cyfrową, zrównoważony rozwój, spójność społeczną i terytorialną, opiekę zdrowotną oraz gospodarczą, a także edukację i umiejętności.

 

ADRESACI WSPARCIA

Inwestycja skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w sektorach hotelarstwa, gastronomii, turystyki i kultury, które doświadczyły spadku obrotów w latach 2020 lub 2021 o co najmniej 20%. Wnioskodawcy powinni prowadzić działalność gospodarczą w województwie, gdzie zgłaszają lokalizację przedsięwzięcia MŚP, a wnioski można składać za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie lsi.parp.gov.pl, przy jednym wniosku na jednego Wnioskodawcę.

Wśród kodów PKD znajdują się:

 • Dział 55 – ZAKWATEROWANIE (55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, 30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe;
 • Dział 56 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM (56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne, 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;
 • Dział 59 – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH (59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów);
 • Dział 77 – WYNAJEM I DZIERŻAWA (77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, 77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego, 35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego;
 • Dział 79 – DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE (79.11.A Działalność agentów turystycznych, 11.B Działalność pośredników turystycznych, 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki, 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej, 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana);
 • Dział 82 – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów);
 • Dział 85 – EDUKACJA (85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych);
 • Dział 91 – DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ (91.02.Z Działalność muzeów, 03.Z. Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych, 91.04.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody, 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej). Ponadto podmioty te mają wykazać odnotowanie spadku obrotów w latach 2020 lub 2021, w wysokości co najmniej 20%, liczonych rok do roku. Ma to na celu zidentyfikowanie tych przedsiębiorstw, które rzeczywiście doświadczyły znaczących trudności finansowych w wyniku pandemii.

 

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności wyznacza strategiczną ścieżkę dla Polski, nie tylko w odbudowie po pandemii, lecz także w długofalowym wzmacnianiu gospodarki poprzez wsparcie kluczowych sektorów. Jego wielowymiarowe podejście skupia się na przyszłościowym, zrównoważonym rozwoju kraju, co stanowi krok w kierunku budowania odporności na ewentualne przyszłe kryzysy.

zobacz inne wpisy

Innowacja Produktowa i Procesowa Wzornictwo MSP

Wzornictwo w MŚP: Przewodnik po innowacjach produktowych i procesowych z przykładami

czytaj dalej
W świecie biznesu, gdzie konkurencja nigdy nie śpi, innowacja staje się kluczem do trwałego sukcesu i rozwoju. Właśnie z myślą o przedsiębiorcach, którzy chcą iść o krok dalej, już wkrótce (1.05.2024 - 31.07.2024) rusza nabór w ramach atrakcyjnego programu dla małych i średnich przedsiębiorstw Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego pt. "Wzornictwo w MŚP". Kluczowym aspektem tego…
cyberbezpieczny_samorzad

95 mln złotych dotacji dla polskich samorządów – kolejny sukces mjc

czytaj dalej
Powoli kończy się pierwszy kwartał 2024 roku, zatem czas na krótkie podsumowanie w obszarze największych osiągnięć naszej firmy w sektorze publicznym.  W ciągu ostatnich miesięcy nasza firma pozyskała w ramach dwóch programów dedykowanych cyfryzacji i cyberbezpieczeństwu ok 95 mln zł. Ten niewątpliwy sukces, został osiągnięty dzięki pracy naszych ekspertów we współpracy z lokalnymi władzami.  …
dotacje unijne dla firm

4 dotacje unijne dla firm produkcyjnych o które warto się starać w 2024 r.

czytaj dalej
W ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) oraz Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej (FEPW)  dostępne są harmonogramy naborów wniosków na lata 2021 – 2027. Jako, że rok 2023 powoli już się kończy, warto zapoznać się z  propozycjami dotacji dla firm w kolejnym już roku. Dotacje unijne 2024 pozwolą na uzyskanie finansowego zastrzyku, dzięki czemu…

potrzebujesz wsparcia? zapraszamy do kontaktu


zobacz inne wpisy

Innowacja Produktowa i Procesowa Wzornictwo MSP

Wzornictwo w MŚP: Przewodnik po innowacjach produktowych i procesowych z przykładami

czytaj dalej
W świecie biznesu, gdzie konkurencja nigdy nie śpi, innowacja staje się kluczem do trwałego sukcesu i rozwoju. Właśnie z myślą o przedsiębiorcach, którzy chcą iść o krok dalej, już wkrótce (1.05.2024 - 31.07.2024) rusza nabór w ramach atrakcyjnego programu dla małych i średnich przedsiębiorstw Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego pt. "Wzornictwo w MŚP". Kluczowym aspektem tego…
cyberbezpieczny_samorzad

95 mln złotych dotacji dla polskich samorządów – kolejny sukces mjc

czytaj dalej
Powoli kończy się pierwszy kwartał 2024 roku, zatem czas na krótkie podsumowanie w obszarze największych osiągnięć naszej firmy w sektorze publicznym.  W ciągu ostatnich miesięcy nasza firma pozyskała w ramach dwóch programów dedykowanych cyfryzacji i cyberbezpieczeństwu ok 95 mln zł. Ten niewątpliwy sukces, został osiągnięty dzięki pracy naszych ekspertów we współpracy z lokalnymi władzami.  …
dotacje unijne dla firm

4 dotacje unijne dla firm produkcyjnych o które warto się starać w 2024 r.

czytaj dalej
W ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) oraz Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej (FEPW)  dostępne są harmonogramy naborów wniosków na lata 2021 – 2027. Jako, że rok 2023 powoli już się kończy, warto zapoznać się z  propozycjami dotacji dla firm w kolejnym już roku. Dotacje unijne 2024 pozwolą na uzyskanie finansowego zastrzyku, dzięki czemu…

arrange a free consultation


Michal_Janas_QR_Code

Zeskanuj kod i dodaj mnie do listy kontaktów

Zeskanuj kod i dodaj mnie do listy kontaktów

skontaktuj się z nami