ELTEL NETWORKS ENERGETYKA: Prace badawcze w kierunku opracowania nowych metod analizy stanu technicznego infrastruktury elektroenergetycznej

Celem głównym projektu było opracowanie efektywnych ekonomicznie metod analizy stanu technicznego obiektów elektroenergetycznych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii przestrzennych oraz termowizyjnych. Umożliwiło to dobór metod i technik remontowych linii adekwatnych do aktualnego stanu technicznego. Tym samym ograniczyło koszty inwestycji modernizacyjnych dla właściciela linii.

Cele szczegółowe projektu:
a) opracowanie zasad wykorzystania technologii skanningu 3D (LiDAR) oraz przestrzennych pomiarów termowizyjnych w odniesieniu do linii energetycznych,
b) opracowanie zasad gromadzenia i wykorzystania informacji uzyskanych ze skanningu linii i badań termowizyjnych do oceny ich kondycji technicznej.

Cele długofalowe projektu:
a) realizacja agendy badawczej i wdrożenie do praktyki gospodarczej wypracowanych rozwiązań;
b) poszerzenie współpracy z jednostkami naukowo – badawczymi poprzez organizację staży i praktyk naukowców w siedzibie firmy i wspólne prowadzenie projektów B+R;
c) utrzymanie pozycji konkurencyjnej firmy Eltel Networks Energetyka S.A. na krajowym rynku dostawców rozwiązań elektroenergetycznych oraz wzrost jej znaczenia na rynku światowym.
d) ograniczenie kosztów utrzymania linii i ich napraw dla ich właścicieli (PSE, elektrownie, itp.)

Wysokość dofinansowania

918 822 PLN

Branża

Energetyka

Okres trwania projektu

2018 - 2020

Składniki dofinasowania

- Badania przemysłowe ( opracowanie możliwości wykorzystania technologii scanningu 3D oraz termowizji do gromadzenia danych na temat stanu technicznego obiektów elektroenergetycznych, analiza dostępnych technologii, analiza koncepcji łączenie technologii, weryfikacja pomiarów w warunkach zbliżonych rzeczywistych, weryfikacja pomiarów w warunkach zbliżonych rzeczywistych obiekty liniowe i stacyjne)
- Eksperymentalne prace rozwojowe ( opracowanie prototypowych instrukcji prowadzenia analizy stanu technicznego dla obiektów stacyjnych oraz liniowych, testowa analiza prowadzenia inwentaryzacji prototypu modelu systemu albo podsystemu w warunkach operacyjnych, zakończenie badania i demonstracja ostatecznych metod prowadzenia prac inwentaryzacyjnych).

Opinia klienta

zobacz inne realizacje

arrange a free consultation


Michal_Janas_QR_Code

Zeskanuj kod i dodaj mnie do listy kontaktów

Zeskanuj kod i dodaj mnie do listy kontaktów

skontaktuj się z nami